Servis BOZP

BOZP - bezpečnost práce
požární ochrana
školení, kurzy
kompletní servis
On-line školení

O požární ochraně

Práva a povinnosti zaměstnance

Ačkoliv se problematika BOZP týká zejména zaměstnavatelů, legislativa pamatuje samozřejmě i na zaměstnance. Práva a povinnosti zaměstnanců upravuje zákoník práce, nás tentokrát bude zajímat především § 106. To hlavní, co by si každý zaměstnanec měl o BOZP pamatovat, najdete v následujících odstavcích.

Práva zaměstnanců

Povinnosti zaměstnanců

Každý zaměstnanec je povinen dbát podle svých možností o svou vlastní bezpečnost, o své zdraví i o bezpečnost a zdraví fyzických osob, kterých se bezprostředně dotýká jeho jednání, případně opomenutí při práci. Znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance.

Jaké jsou tedy nejzákladnější povinnosti zaměstnanců?