Servis BOZP

BOZP - bezpečnost práce
požární ochrana
školení, kurzy
kompletní servis
On-line školení

O požární ochraně

Osobní ochranné pracovní prostředky

Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) jsou zákonem definované jako ochranné prostředky, které musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí splňovat požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. Zaměstnavatelé by se v této oblasti měli řídit především zákoníkem práce a nařízením vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Mezi nejdůležitější povinnosti zaměstnavatele patří zpracování vlastního seznamu OOPP na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce. Neméně důležitá je také směrnice, která stanovuje způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků. Při hodnocení rizik pro výběr a použití ochranných prostředků se postupuje zejména podle přílohy č. 1 výše zmíněného nařízení vlády. Pro správný výběr ochranných prostředků se vám bude hodit příloha č. 2 a 3.

Co dalšího byste jako zaměstnavatelé měli vědět?