Servis BOZP

BOZP - bezpečnost práce
požární ochrana
školení, kurzy
kompletní servis
On-line školení

O požární ochraně

Povinnosti zaměstnavatele

Oblast BOZP je ošetřena množstvím zákonů, vyhlášek i nařízení vlády. Pro zaměstnavatele z nich vyplývá dost obsáhlý seznam povinností, z nichž ta nejobecnější zní: „Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.“
Samozřejmě, čím větší firma, čím vyšší počet zaměstnanců, strojů a pracovišť, tím se problematika BOZP stává pro zaměstnavatele komplikovanější. Dnes už ovšem není problém najít specializovanou firmu, která se o všechny podstatné záležitosti včetně dokumentace postará za vás.

Povinnosti, které by vás jako zaměstnavatele mohly zajímat nejvíc, jsme pro vás rozpracovali v následujících článcích: