Servis BOZP

BOZP - bezpečnost práce
požární ochrana
školení, kurzy
kompletní servis
On-line školení

O požární ochraně

Právní předpisy

Oblasti BOZP se týkají stovky právních předpisů - zákonů, vyhlášek a nařízení vlády, stejně jako směrnic EU. Koneckonců jde o lidské zdraví, proto tolik paragrafů. V následujícím přehledu najdete alespoň některé z nich (snažili jsme se vybrat ty nejzákladnější a nejužitečnější), u nichž můžete začít.

Česká legislativa

Zákony

Vyhlášky

Nařízení vlády

Evropská legislativa

Rámcové směrnice Rady

Dílčí směrnice Rady